Helsetilsynet

Direktør Lars E. Hanssen understreket at dette er en avtale mellom departementene, og at Helsetilsynet ikke kan være part i avtalen for å føre uavhengig tilsyn.

– Vi er ikke ute etter å finne syndebukker blant de enkelte helsearbeiderne i Forsvaret, sier Lars E. Hanssen. – Det vi er mest opptatt av er å ha robuste systemer, sånn at det ikke oppstår svikt. For å få dette til, må vi ha en åpen dialog med Forsvardepartementet.

Avtale mellom Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet om tilsyn med helsetjenester til norsk personell i militære operasjoner i utlandet (pdf)

Sikrer uavhengig helsetilsyn i utenlandsoperasjoner, pressemelding fra Forsvarsdepartementet 11.12.2009

14.12.2009