Helsetilsynet

Jan Fredrik Andresen, 52 år, er utnevnt av Kongen i statsråd som direktør i Statens helsetilsyn. Andresen er utnevnt til åremålet for en periode på seks år, med mulighet for en ny periode på seks år.

Helse- og omsorgsdepartementet Pressemelding 28.09.2012