Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bakgrunnen for anmeldelsen er opplysninger som fremgikk av rapporten fra granskningskommisjonen som var oppnevnt av hospitalets ledelse.

I anmeldelsen til politiet har Statens helsetilsyn skrevet:

"Opplysningene som fremgår av rapporten er av en slik karakter at det etter Statens helsetilsyns vurdering kan foreligge brudd på helsepersonelloven §§  4 og 16 som rammes av straffebestemmelsen i samme lovs § 67 og straffeloven § 48a. Statens helsetilsyn anmelder ovennevnte forhold og ber om at etterforskning iverksettes for å avdekke om det foreligger straffbare brudd på helsepersonelloven §§ 4og 16, jf. § 67, eventuelt også bestemmelser i straffeloven. Etter vår vurdering er det også relevant å vurdere foretaksstraff i henhold til staffeloven § 48 a".

3.8.2006