Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Undersøkelsen gjaldt om kommunene sikrer at brukernes behov for tjenester etter lov om sosiale tjenester etter §4-2, a-d endres i samsvar med endring i behov og at forholdene legges til rette for tjenesteyting med minst mulig bruk av tvang og makt.


Rettssikkerhet for utviklingshemmede. Landsomfattende tilsyn i 2005 med bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. Samleside med alle tilsynsrapportene.  Lenke til sammendrag, rapporten, samleside med tilsynsrapporter m.m.

27.2.2006