Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har gitt Helse Fonna HF, Stord systemkritikk for ikke å ha gitt en pasient forsvarlig svangerskapsoppfølging i forbindelse med et tvillingsvangerskap hvor det ene fosteret døde.

Grunnlaget for kritikken er at Helse Fonna HF, Stord overlot til en forpraksiskandidat å utøve selvstendig legevirksomhet i strid med vilkårene for forpraksislisensen. Videre sørget ikke sykehuset for tilstrekkelig tilsyn med forpraksiskandidatens yrkesutøvelse eller iverksatte tilfredsstillende systematiske tiltak for å avdekke svikt med den ansattes etterlevelse av rutiner.

Forpraksiskandidaten er ilagt en advarsel for brudd på helsepersonelloven § 56 for å ha fraveket etablerte rutiner for oppfølging av tvillingsvangerskap uten å ha gitt noen forklaring på hvorfor. Statens helsetilsyn finner at dette pliktbruddet var egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten. Det er også lagt til grunn at å utøve selvstendig legevirksomhet i strid med vilkårene for en forpraksislisens kan medføre en tilsvarende fare.

 5.12.2005