Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet etterlyser en mer helhetlig tilnærming i behandlingen av rusmiddelbrukere, både når det gjelder tiltak uten medisinsk substitusjonsbehandling og legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Et hovedproblem er også mangelen på tilbud generelt, som medfører at mange av de som venter på inntak eller ikke fyller kriteriene for LAR eller får plass i institusjon, ikke får noe tilbud i det hele tatt.

I forbindelse med et høringsmøte i Helse- og omsorgsdepartementet om framtidig organisering av LAR-tilbudet har Helsetilsynet oversendt sine kommentarer til departementet i et brev. Når det gjelder LAR legger den norske modellen større vekt på rehabilitering og forbedring av livssituasjonen og mindre på skadereduksjon enn det mange andre land i Europa gjør. Helsetilsynet mener det er svært viktig å ta vare på de gode erfaringene i den norske LAR-modellen. Samtidig er det nødvendig å bygge videre på modellen og sørge for mer differensierte tilbud til rusmiddelmisbrukere.

Helsetilsynet ser det videre som nødvendig å utforme et regelverk for behandling og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere som styrker deres rettsvern både i forhold til deres rett til helsetjenester og til deres rett til omsorgstjenester og sosial rehabilitering.