Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Karl Evangs pris er opprettet som en honnør til den tidligere helsedirektørens sosialmedisinske pionerinnsats. Hensikten med prisen er å stimulere interessen og arbeidet for folkehelsen og sosiale forhold av betydning for denne.

Karl Evangs pris for 2006 gis til en person eller organisasjon som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for å fremme enten folkehelsen og sosiale forhold av betydning for denne, rettssikkerhet og sikkerhet i helse- og sosialtjenesten eller opplysningsarbeid og medvirkning i samfunnsdebatten om viktige helse- og sosialpolitiske spørsmål. Det er ingen forutsetning at vedkommende person eller organisasjon har tilhørighet i helse- og sosialtjenesten. Det legges vekt på at innsatsen er aktuell, men innsats over tid vil også bli vurdert.

Prisen kan tildeles kandidater etter skriftlig søknad fra vedkommende selv, andre personer eller organisasjoner.

Prisen blir delt ut i forbindelse med Helsetilsynets årlige Karl Evang-seminar 19.oktober. Seminar og prisutdeling finner sted i Oslo kongressenter (Youngstorget) og er åpent for alle.

Bedømmelseskomiteen som velger prisvinner består av:
redaktør Hilde Haugsgjerd,
professor Aslak Syse,
professor Steinar Westin,
rådgiver Ruth Andresen.

  • Tidligere prisvinnere