Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Karl Evangs pris ble opprettet i 1981 som en honnør til den tidligere helsedirektørens sosialmedisinske pionerinnsats. Hensikten med prisen er å stimulere interessen og arbeidet for folkehelsen og sosiale forhold av betydning for denne. Statuttene for prisen er nylig revidert, og kan leses her:

I forbindelse med utdeling av prisen, i tilknytning til Karl Evangs fødselsdag 19. oktober, avholder Helsetilsynet et åpent temaseminar. Seminaret skal bidra til å skape debatt og engasjement rundt et aktuelt tema i Karl Evangs ånd og med relevans for Helsetilsynets arbeid.

De eksterne komitémedlemmene er: 

  • Generalsekretær Helen Bjørnøy, Kirkens Bymisjon, Oslo
  • Ansvarlig redaktør Hilde Haugsgjerd, Dagsavisen, Oslo
  • Professor Aslak Syse, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (leder)
  • Professor Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim
  • I tillegg vil det bli oppnevnt en representant for Statens helsetilsyn som vil fungere som komiteens sekretariat.

Det første Karl Evang-seminaret ble arrrangert i anledning 100-års dagen for Karl Evangs fødsel og hadde som tema: ”Mannen, makten og menneskesynet”

Se pressemelding nr 9/2002

Flere av innleggene ved Karl Evang-seminaret 2002 er senere publisert slik de ble holdt eller i  noe omarbeidet form: 

  • Foredrag av Siv Frøydis Berg i NRK, P2-akademiet
  • Kronikk av Jonas Gahr Støre i Aftenposten
  • Innlegg av Per Fugelli i Utposten  

I 2003 tok Karl Evang-seminaret for seg ”Hiv/aids i 20 år: en grenseløs trussel”