Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn konkluderte med at det forelå:

  • Brudd på plikten til å sørge for forsvarlige journal- og informasjonssystemer ved institusjonen, jf spesialisthelsetjenesteloven § 3-2 sammenholdt med forskrift om pasientjournal.
  • Brudd på plikten til forsvarlig behandling, jf spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.
  • Brudd på veiledningsplikten overfor kommunehelsetjenesten, jf spesialisthelsetjenesteloven § 6-3.
  • Brudd på plikten om å peke ut pasientansvarlig lege, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 jf. forskrift om pasientansvarlig lege m.m.
  • Brudd på plikten om å peke ut journalansvarlig, jf. helsepersonelloven § 39 annet ledd, jf. journalforskriften § 6.

8.3.2005