Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet viderefører med utgivelsen av Tilsynsinfo den tidligere mangeårige utgivelsen av Helserett-Info. Tidligere lesere vil se at navn og utforming er endret. Innholdet vil imidlertid som tidligere ha sin bakgrunn i Helsetilsynets avgjørelser. Med utgangspunkt i enkeltavgjørelsene vil vi ta opp sentrale temaer fra de tilsynssakene vi behandler. Tilsynsinfo vil også inneholde enkeltavgjørelser og annet helserettslig stoff som er relatert til vårt tilsyn.

I første nummer kan du lese om følgende:

  • Legers behandling med vanedannende legemidler.

Enkeltavgjørelser fra Helsetilsynet:

  • Uforsvarlig behandling av ADHD
  • Surfing på nettsider med barnepornografi i arbeidstiden medførte tilbakekall av autorisasjon som sykepleier

Tall fra Meldesentralen.


28.1.2005