Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet ønsker velkommen til årets Karl Evang-seminar og utdeling av Karl Evangs pris for 2005. Arrangementet er åpent for alle og holdes på Karl Evangs fødselsdag.
 
Tid: 19. oktober 2005 kl. 1200-1530
Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 11, Oslo.
 
Seminaret har i år som tema: 
”Å bedre levestandarden er framleis et av de viktigste ledd i arbeidet for å bedre folkehelsa”
 
Sitatet overfor er hentet fra boken ”Gjenreis folkehelsa i Norge” som Karl Evang skrev rett etter krigen.  I dag, nesten 60 år senere, opplever vi en økning i antallet inntektsfattige i Norge samtidig som vi konstaterer at økende forskjeller i helse og levealder er avhengig av inntekt, utdanning og yrke. Med årets Evang-seminar ønsker vi å sette søkelyset på helsemessige og sosiale forskjeller. Dette gjør vi fordi vi tror økt kunnskap vil kunne bringe oss nærmere forståelse av årsakssammenhengene og gi næring til kloke handlinger.
 
Som foredragsholdere har vi i år invitert sentrale aktører innen samfunnshelse og sosialt arbeid i Norge og internasjonalt:
 
Steinar Westin er professor i sosialmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og leder for en ekspertgruppe oppnevnt av Sosial- og helsedirektoratet. Ekspertgruppen skal gi faglige råd til myndighetene i spørsmål som angår sosiale ulikheter i helse, og dessuten bidra med dokumentasjon, tiltak og evaluering.
 
Denny Vågerø er professor i medisinsk sosiologi og direktør for Centre for Health Equity Studies ved Stockholm Universitet. Han er Nordens representant i WHO-nedsatte Commission on Social Determinants of Health.                                     
 
Kjell Underlid er psykolog, professor i sosial marginalisering ved Høgskolen i Bergen og underviser i sosialt arbeid. Han har nylig utgitt boken "Fattigdommens psykologi".                                            

Randi Reese er leder av Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere og representerer ansatte i sosial- og barneverntjenesten som daglig møter fattigdom og ulikhet på jobb i landets kommuner. Hun har vært avdelingsdirektør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for helse- og sosialfag.                                                                                  
 
De vil med forskjellige utgangspunkt og innfallsvinkler ta for seg ulike aspekter ved sosiale og helsemessige ulikheter både globalt og i det norske samfunnet. I Karl Evangs ånd vil de fokusere på fattigdom, ulikheter i helse og sosiale forhold ikke bare som individuelle anliggender men også sette det inn i en samfunnsmessig sammenheng som forhåpentligvis vil gi tilhørerne grunn til refleksjoner.
 
Det kunstneriske innslaget er ved Oslo-trioen Faste Former, som består av de tre muntre damene Line Alsaker, Bente Bogen og Hilde Lundgaard - med sans for verbale, så vel som musikalske spillopper knyttet til seminartemaet.
 
Fullstendig program legges ut på nettstedet senere.  

6.9.2005