Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Undersøkelsen gjaldt om kommunene sikrer at brukernes behov for tjenester etter lov om sosiale tjenester etter §4-2, a-d endres i samsvar med endring i behov og at forholdene legges til rette for tjenesteyting med minst mulig bruk av tvang og makt.


Rettssikkerhet for utviklingshemmede. Landsomfattende tilsyn i 2005 med bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. Samleside med alle tilsynsrapportene.  Lenke til sammendrag, rapporten, samleside med tilsynsrapporter m.m.

27.2.2006