Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har nå mottatt informasjon fra Helsetilsynet i fylkene, som har innhentet opplysninger fra alle landets kommuner om oversikt over og tilsyn med kjøletårn. Vedlagt følger fylkesvise oversikter for kommunene pr. 3. juni kl. 14.00.

Spørsmålene til kommunene har vært:

1. Har kommunen oversikt over innretninger som kan spre legionellasmitte?

2. Fører kommunen tilsyn med at virksomheter som har innretninger som kan spre legionellasmitte etterlever regelverkets krav til drift av slike innretninger

Helsetilsynet i fylkene vil følge opp de 72 kommunene som har meldt inn at de enten ikke har fullstendig oversikt eller ikke har ført tilsyn.

Kontaktperson i Statens helsetilsyn:
Lars E. Hanssen tlf.: 21 52 98 00 eller 90 02 85 77

  • Kartlegging av situasjonen i kommunene mht oversikt over innretninger som kan spre legionellasmitte. Hele landet. (pdf) Oppdatert 22. juni 2005 kl. 14:00 (fjernet fra nettstedet)
  • Kommuner som skal følges opp av Htil pr. 22. juni 2005 kl. 14:00 (pdf) Oppdatert 22. juni 2005 kl. 14:00 (fjernet fra nettstedet)