Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn ser alvorlig på de alvorlige hendelsene ved Nordlandssykehuset HF som har vært omtalt i media de siste dagene. Helseforetaket har varslet om hendelsene, og Statens helsetilsyn følger opp for å få nærmere kartlagt hva som skjedde, og hvordan det kunne skje. Vi har derfor bedt om at helseforetaket innen 2. januar 2016 oversender en grundig redegjørelse med foretakets egen gjennomgang og vurdering av de alvorlige hendelsene, og hvordan foretaket har fulgt opp i etterkant for å sikre forsvarlige tjenester.

På bakgrunn av denne redegjørelsen vil vi vurdere om det er grunn til ytterligere tilsynsmessig oppfølging, blant annet om det er behov å foreta et stedlig tilsyn for å innhente flere opplysninger.

Har vurdert varsler

Statens helsetilsyn mottok 11. og 24. november 2015 varsel om alvorlige hendelser etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a fra Nordlandssykehuset HF. Statens helsetilsyn har med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 6-2 innhentet informasjon i saken, og har i samråd med Fylkesmannen i Nordland gjennomgått og vurdert denne informasjonen. Men vi har behov for ytterligere informasjon om hva som har skjedd og har derfor nå bedt sykehuset om en grundig redegjørelse.

Statens helsetilsyn er også i dialog med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), i tillegg til at vi vil samarbeide med politiet i denne saken, i tråd med gjeldende retningslinjer.

Vi har merket oss at operasjonsområdet, der operasjonene ble utført, er midlertidig stengt, og vi har for ordens skyld bemerket at det er virksomheten selv som har ansvar for at helsetjenesten som gis er forsvarlig, og som må vurdere om og når de aktuelle operasjonene kan gjenopptas.