Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har kommet til at Universitetet i Oslo (UiO) i forbindelse med forskningsprosjektet ”Forekomsten av diabetes og demmes risiko i landsbyen i Bangladesh” har brutt flere bestemmelser i helseforskningsloven. Universitetet er pålagt å stanse forskningsprosjektet, jf. helseforskningsloven § 51. 

Forskningsprosjektet mangler godkjenning fra den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), og dette er et brudd på kravene til forhåndsgodkjenning i helseforskningsloven § 9. UiO som forskningsansvarlig, mangler også tilstrekkelige rutiner for internkontroll i forbindelse med medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter. Dette er et brudd på kravene til organisering av forskning  (helseforskningsloven § 6). Universitetet er bedt om å redegjøre for hvordan det vil sikre at regelverket for medisinsk og helsefaglig forskning nå vil bli etterlevd.

Avgjørelse i tilsynssak - pålegg om stansing. Brev fra Statens helsetilsyn til Universitetet i Oslo 18.5.15