Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har anmeldt en tidligere psykolog for å ha brukt tittelen psykolog. Vedkommende mistet tidligere i år autorisasjonen som psykolog på grunnlag av grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet. Vedtaket er påklagd og for tiden under behandling i Statens helsepersonellnemnd.

Statens helsetilsyn mottok opplysninger om at den tidligere psykologen fortsatt utgir seg for å være psykolog. Vedkommende ble på denne bakgrunn anmeldt. Dersom politietterforskningen viser at vedkommende har brukt tittelen eller praktisert som psykolog etter at autorisasjonene ble tilbakekalt, er det etter Statens helsetilsyns vurdering grunnlag for å begjære påtale. Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på saker som avdekker urettmessig bruk av tittel som helsepersonell.

For kort tid siden dømte Oslo tingrett en tidligere tannlege til en bot på kr 10 000 for å ha utgitt seg for å være tannlege. Statens helsetilsyn anmeldte i 2004 fire tidligere helsepersonell for urettmessig bruk av tittel som helsepersonell.


13.6.2005