Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bakgrunnen for anmeldelsen er opplysninger som fremgikk av rapporten fra granskningskommisjonen som var oppnevnt av hospitalets ledelse.

I anmeldelsen til politiet har Statens helsetilsyn skrevet:

"Opplysningene som fremgår av rapporten er av en slik karakter at det etter Statens helsetilsyns vurdering kan foreligge brudd på helsepersonelloven §§  4 og 16 som rammes av straffebestemmelsen i samme lovs § 67 og straffeloven § 48a. Statens helsetilsyn anmelder ovennevnte forhold og ber om at etterforskning iverksettes for å avdekke om det foreligger straffbare brudd på helsepersonelloven §§ 4og 16, jf. § 67, eventuelt også bestemmelser i straffeloven. Etter vår vurdering er det også relevant å vurdere foretaksstraff i henhold til staffeloven § 48 a".

3.8.2006