Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Karl Evang-prisen blir hvert år tildelt til en person eller organisasjon som har gjort en særlig og fremragende innsats for å fremme enten folkehelsen og sosiale forhold knyttet til denne, rettssikkerhet og sikkerhet i helse- og sosialtjenestene eller opplysningsarbeid og deltakelse i samfunnsdebatten om viktige helse- og sosialpolitisk spørsmål. Det blir lagt vekt på at den som mottar prisen har ytt en innsats som går ut over det som er forventet.

Hafstad har vært helsejournalist i Aftenposten siden 1998. Hun har dekket et bredt spekter av helsestoff og har gjennom sin innsikt og formidlingsevne drevet omfattende helseopplysning. Reportasjene hennes er preget av fakta og saklighet, og hun evner å formidle kompliserte medisinske fakta på lettfattelig vis. Hafstad har skrevet en rekke gode og informative artikler om blant annet våre store folkesykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, lungesykdommer og type-2-diabetes.

Anne Hafstad har tidligere vært forsker ved Kreftregisteret, hvor hun arbeidet med en doktorgrad om ungdom og røyking fra 1991-1996. I perioden 1996-97 var hun forsker ved Statens institutt for folkehelse. Hun disputerte i 1997. I årene 1985-91 var Anne Hafstad sykepleierkonsulent i Den norske kreftforening og fra 1982-85 arbeidet hun som sykepleier ved onkologisk avdeling ved Ullevål sykehus.

Komiteen som deler ut prisen er oppnevnt av Statens helsetilsyn. Medlemmer er:

Professor Aslak Syse, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (leder), journalist Marie Rein Bore, Stavanger Aftenblad, professor Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim, høgskolelektor Elisabeth Brodtkorb, Diakonhjemmet høgskole, seniorrådgiver Sidsel Platou Aarseth (sekretær), Statens helsetilsyn.

Kontaktperson: Informasjonssjef Nina Vedholm, mob. 95 88 72 21.

 

20.10.2009