Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

-Det må reageres strengt når helsepersonell laster ned og er i besittelse av barnepornografi. Dette er uakseptabel adferd som danner grunnlag for å tilbakekalle helsepersonellets autorisasjon, sier helsedirektør Lars E. Hanssen.

En turnuslege har fått tilbakekalt sin lisens på grunnlag av at han ble idømt fengselstraff for besittelse av barnepornografi. Dette bryter med den tillit som er nødvendig for å kunne inneha lisens som turnuslege.

Statens helsetilsyn legger til grunn at det må stilles strenge etiske krav til helsepersonells holdninger og adferd. Det er en grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonell og helsetjenesten som sådan. Dette gjelder også forhold som ikke er utført i forbindelse med yrkesutøvelsen, og selv om forholdene ikke har kommet til den enkelte pasient eller pårørendes kunnskap.

Statens helsetilsyn ser meget alvorlig på helsepersonell som tilegner seg og oppbevarer barnepornografisk materiale.

Barnepornografi er i praksis et produkt av overgrep mot barn, ikke sjelden også gjentatte overgrep over tid. Nedlasting og andre former for tilegnelse bidrar til å opprettholde etterspørselen etter barnepornografi, noe som utgjør et viktig incitament for videre produksjon og derved overgrep. Nedlasting og besittelse av barnepornografi vurderes derfor som atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelse som helsepersonell. Dette er grunnlag for tilbakekall av helsepersonellets autorisasjon eller lisens.

2.5.2005