Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bodø kommune pålegges å gjennomføre tiltak som sikrer at:

  1. undersøkelser i barnevernsaker gjennomføres snarest og senest innen tre måneder
  2. det utarbeides en tiltaksplan for alle hjelpetiltak og at denne jevnlig evalueres
  3. fosterhjem og barn som er plassert i fosterhjem får nødvendig oppfølging i form av besøk i fosterhjemmet minst 4 ganger i året eller to ganger der dette er forsvarlig 
  4. alle barn som er plassert i fosterhjem i Bodø kommune har en tilsynsfører som fører jevnlig tilsyn med barnets situasjon

Les mer om denne saken på nettsidene til Fylkesmannen i Nordland. (ikke lenger tilgjengelig på nettsidene til Fylkesmannen i Nordland)