Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har avgitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Departementets forslag innebærer en endring av sosialtjenestelovens bestemmelse om praktisk bistand.

Gjennom en sterkere rettighetsfesting ønsker departementet å bidra til større kommunal likhet i tildeling av ordningen, samt større valgfrihet og brukermedvirkning.

Statens helsetilsyn støtter departementets intensjon, men stiller spørsmål ved om noen av vilkårene departementet foreslår vil kunne komme i konflikt med formålet, og om alle sider ved forslaget er tilstrekkelig utredet med tanke på konsekvensene av en eventuell endring.

Høringssvar - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

5.11.2007