Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Horten kommunes hjemmetjenester benytter ACOS Cos Doc system som elektronisk verktøy.


Gjennom saken mot Horten kommune, vedrørende dødsfallet til en bruker av kommunens hjemmetjenester, kom det frem opplysninger som kan tyde på at det spesielt ved avslutting av tjenester og ved utløpt vedtaksdato kan gjøres feil slik at brukere og tjenester utilsiktet kan falle ut av systemet. 

Helsetilsynet er kjent med at mange norske kommuner benytter ACOS CosDoc som elektronisk verktøy innen sine pleie-/omsorgs- og rehabiliteringsstjenester. Systemsvikt og menneskelig svikt hos brukere av dataverktøy kan alltid forekomme.

Helsetilsynet vil med dette gjøre oppmerksom på erfaringene fra Horten slik at produsent og leverandør kan vurdere om det er nødvendig å gjøre endringer i systemet eller opplæringen av brukerne.


Helsetilsynet ber derfor om at ACOS gjennomgår og vurderer sitt Cos Doc program generelt og de nevnte forhold spesielt. Videre ber vi om en tilbakemelding om hvilke eventuelle tiltak som iverksettes.

Dersom det oppdages svakheter ved systemet eller opplæringen, forutsetter Helsetilsynet at dere informerer andre brukere av CosDoc.

5.11.2004