Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet har i 2004 hatt flere saker angående leger som skriver ut vanedannende medikamenter til en rekke narkomane uten at dette skjer i samarbeid med offisielle LAR-tiltak (legemiddelassistert rehabilitering). For fire av disse legene har Helsetilsynet reagert med å frata legen rett til å rekvirere vanedannende medikamenter. Det er også tre til fire pågående tilsynssaker av samme karakter. 

Når bruk av vanedannende medikamenter brukes over lengre tid til narkomane uten at det skjer i samråd med et LAR-tiltak, har Helsetilsynet vurdert dette som uforsvarlig. Det mangler i disse sakene klar indikasjon for behandlingen, det mangler plan for nedtrapping av medikamentene, og det foreligger tegn til annet samtidig misbruk og eventuelt salg av medisiner videre til andre. I mange av sakene er det bekymringsmeldinger fra andre deler av helsetjenesten om helseskader, videresalg og at de narkomane på denne måten mister mulighet for annen behandling.

Brukere av vanedannende legemidler har krav på den samme medisinske behandling som andre pasienter har. Vanedannende legemidler kan også rekvireres til narkotikamisbrukere. Det kan enten være som behandling av regulære smertetilstander, som et ledd i en planlagt nedtrapping eller som en del av et tverrfaglig rehabiliteringsopplegg, LAR. 

10.11.2004