Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere vårt forslag om ny § 59 a om begrensning av helsepersonells autorisasjon der vilkårene for tilbakekall ikke er oppfylt.


Statens helsetilsyn kan begrense helsepersonells autorisasjoner til å gjelde utøvelse av bestemt virksomhet under bestemte vilkår. Det forutsettes imidlertid at vilkårene for tilbakekall må foreligge før det kan bli aktuelt med et begrenset tilbakekall. Vi har erfart at det ville vært formålstjenlig med en bestemmelse som kunne begrense en autorisasjon uten at vilkårene for fullstendig tilbakekall er til stede. I flere tilsynssaker har det vært behov for å kunne underlegge helsepersonell tilsyn og/eller veiledning i en periode på et begrenset område uten at helsepersonellets yrkesutøvelse har vært så uforsvarlig at det har vært grunnlag for tilbakekall.


17.10.2006