Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Våre nordiske tilsynsorganer er i stadig forandring, med ytterlige ansvar for nye og store velferdsområder. Programmet for konferansen er derfor variert og vil gi god innsikt og forståelse for tilsyn med disse viktige områdene. Konferansen vil også gi rom for gjensidig utveksling av erfaring og læring.

Deltakere er offentlig ansatte i de nordiske land som har tilsynsoppgaver knyttet til de aktuelle tjenestene. Men også deltaker utenfor de nordiske landene finner veien til Tromsø disse dagene, blant annet vil medlemmer i den europeiske tilsynsorganisasjonen EPSO holde møte i forkant og delta på konferansen.

Programmet er resultatet av et godt nordisk samarbeid – på tvers av fagområder og landegrenser.

 -Jeg synes at komiteen har lykkes godt med å finne temaer som er av relevans for tilsynsfolk – uavhengig av om de arbeider med barnevern, sosialtjenester eller helsetjenester.  Med de utfordringer som de nye tilsynsområdene representerer for oss alle, er det viktig at vi benytter disse dagene i Tromsø til å bli bedre kjent med forandringene, med de nye tilsynsområdene og nye tilsynsmetoder, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn.