Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Oppsummeringen er basert på Helsetilsynet i fylkenenes planlagte tilsyn gjennom de senere år, kartlegging av tilgjengelighet og behandling av aktuelle tilsynssaker.

Rapporten avdekker en del områder der det er grunn til å ha økt oppmerksomhet, spesielt har vi pekt på kommunens ansvar for å sikre at befolkningen gis en forsvarlig legevakttjeneste gjennom hele døgnet.


Kommunale legevakter - Helsetilsynets funn og vurderinger. Brev med rapport.

4.9.2006