Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Allerede 1. november redegjorde firmaet for de vurderinger og endringer som er gjort i forhold til programmet Cos Doc, og hvilken informasjon som er gitt til brukerne av programmet. I et brev til firmaet 5. november skriver Statens helsetilsyn at formålet med tilsynets henvendelse til datafirmaet dermed synes ivaretatt.   Bakgrunnen for Helsetilsynets henvendelser til ACOS var en tilsynssak mot Horten kommune, som benytter det nevnte dataprogrammet som elektronisk verktøy. Gjennom saken mot kommunene, vedrørende dødsfallet til en bruker av kommunens hjemmetjenester, har det framkommet opplysninger som kunne tyde på at det spesielt ved avslutting av tjenester og ved utløpt vedtaksdato kunne gjøres feil slik at brukere og tjenester utilsiktet kunne falle ut av systemet.    Helsetilsynet er kjent med at mange norske kommuner benytter ACOS CosDoc som elektronisk verktøy innen sine pleie-/omsorgs- og rehabiliteringsstjenester.

9.11.2004