Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet deler Wisløff-utvalgets konklusjon om at samhandling ofte kan svikte både på individnivå og på ledelse og systemnivå. Utvalget har konsentrert sin beskrivelse og sine forslag særlig om grupper som trenger et helhetlig tjenestetilbud over tid. Helsetilsynet påpeker at alle pasienter har krav på forsvarlig samhandling når dette er relevant for den helsehjelpen som gis.

Etter vår vurdering kunne utredningen hatt et sterkere fokus på ledelse og styringmessige forhold. I dette perspektivet savner vi en sterkere tydeliggjøring av myndighetskravet om at tjenestetilbudet skal være forsvarlig. Videre mener vi at rekruttering og kompetanse burde vært vektlagt mer. I tillegg til ledelse og styringssystem er dette svært viktige elementer for å kunne lykkes med samhandlingsutfordringene.

6.6.2005