Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi ser det som positivt at institusjonens ansvar for å legge til rette for forsvarlig omsorg og behandling blir tydelig, samtidig som beboernes rettssikkerhet ivaretas under opphold i barneverninstitusjon eler omsorgssenter. 

Hvilke begrensninger institusjonen kan sette med  grunnlag i omsorgsansvaret og hvilke inngrep som krever særskilt hjemmel, kan i noen tilfeller være vanskelig å avgjøre. Vi anbefaler derfor blant annet at institusjonen skal ha en generell dokumentasjonsplikt, og at ikke bare tvangstilfellene skal dokumentføres. 

Forslaget til revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) har høringsfrist 15. november.

Forskrift rettigheter bruk av tvang opphold barneverninstitusjon - Høring. Fra Statens helsetilsyn til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 11.11.2010 (Hørinsuttalelsen er fjernet fra nettstedet)