Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

En rekke nordmenn drar utenlands for å få utført ulike helsetjenester. Noen ganger går det galt eller det kan oppstå komplikasjoner. Statens helsetilsyn har kun det overordnede faglige tilsynet med helsetjenesten i Norge, i følge tilsynsloven.

Vi kan derfor ikke behandle følgende klage på alvorlig komplikasjon etter øyekirurgi utført i utlandet.

Pasienten, en ung kvinne, ble operert med laserkirugi i Tjekkia for å forbedre medfødt skjeling. Pasienten bestilte operasjonen gjennom et selskap som spesialiserer seg på slike ”helsereiser”.

Etter operasjonen fikk kvinnen en alvorlig betennelse i hornhinnen (keratitt) som førte til nedsatt syn. Saken ble meldt til tilsynsmyndighetene av øyeleger ved sykehuset der hun ble etterbehandlet for denne komplikasjonen. Etter deres vurdering var det ikke noen medisinsk grunn for slik kirurgi på denne pasienten.

Saken er oversendt til Statens helsetilsyn via Helsetilsynet i det aktuelle fylket og det blir bedt om at saken følges opp overfor øyeklinikken i Tsjekkia. Dette har vi etter tilsynsloven ingen hjemmel for å gjøre. Det er fullt og helt den enkelte pasients risiko å få utført slike helsetjenester utenlands.

Vi gjør oppmerksom på at heller ikke Norsk pasientskadeerstatning kan behandle erstatningskrav etter slike behandlinger i utlandet.

20.11.2009