Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Karl Evangs pris er opprettet som en honnør til den tidligere helsedirektørens sosialmedisinske pionerinnsats.

Hensikten med prisen er å stimulere interessen og arbeidet for folkehelsen og sosiale forhold av betydning for folkehelsen.

Prisen på kr. 50 000 gis til en person eller organisasjon som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for å fremme folkehelsen for eksempel gjennom opplysningsarbeid eller deltakelse i samfunnsdebatten.

Det er ingen forutsetning at vedkommende person eller organisasjon har tilhørighet i helse- og sosialtjenesten.

Prisen kan tildeles kandidater etter skriftlig søknad fra vedkommende selv,  andre personer eller organisasjoner.

Prisen blir delt ut i forbindelse med Helsetilsynets årlige Karl Evang-seminar i tilknytning til Evangs fødselsdag 19.oktober. Seminar og prisutdeling er åpent for alle.

Bedømmelseskomiteen består av:

generalsekretær Helen Bjørnøy

redaktør Hilde Haugsgjerd

professor Aslak Syse

professor Steinar Westin

rådgiver Ruth Andresen, Helsetilsynet

Søknad eller anbefaling sendes innen 19. august 2005 til: 

Statens helsetilsyn
Avd.II
Postboks 8128 Dep
0032 Oslo