Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Årets Karl Evang-pris er tildelt sykepleier, jordmor og helsesøster Borghild Haaland fra Arendal. Haaland har gjennom hele sitt yrkesaktive liv jobbet for å sette brukerne av helsetjenestene i fokus.

Borghild Haaland har gjennom sitt virke blant annet som helsesøster i Gjerstad kommune i Aust-Agder vært en pådriver for å få satt i gang helsefremmende tiltak overfor ulike grupper, fra de yngste til de eldste. For eksempel brukte hun deler av prispengene da hun fikk "Det nytter"-prisen i 1996 til å få gjennomført en helseundersøkelse for eldre.

-Borghild Haaland har i sitt arbeid vist en allsidighet og vilje til å tenke utradisjonelt som har kommet brukerne hennes til gode gjennom mange år. Med en ukuelig stå-på-vilje og evne til å skape ideer om til praksis er hun et forbilde vi alle kan lære mye av, sier prisutdeler professor Steinar Westin.

Karl Evangs pris gis årlig til en person eller organisasjon som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for å fremme enten folkehelsen og sosiale forhold av betydning for denne, rettssikkerhet og sikkerhet i helse- og sosialtjenesten eller opplysningsarbeid og medvirkning i samfunnsdebatten om viktige helse- og sosialpolitisk spørsmål. Det legges betydelig vekt på at den som mottar prisen har ytt en innsats som er ekstraordinær i forhold til hva som forventes av denne personen eller organisasjonen.

19.10.2005