Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det reviderte meldeskjemaet IK 2448, med veiledningsskriv, skal brukes til å rapportere hendelser om betydelig personskade, eller hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade, på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste, eller ved at en pasient skader en annen.

Skjemaet gjelder for helseinstitusjoner som skal melde til Helsetilsynet i fylket. Institusjoner som har gamle skjemaer liggende, bes om å kaste disse.

Tekst satt inn her 1.7.2012 i forbindelse med fjerning av lenker til skjemaer her:

Endringer i meldeordningene fra 1. juli 2012

Stortinget vedtok før sommeren 2011 at spesialisthelsetjenestens meldeplikt til Helsetilsynet i fylket om hendelser som har ført til eller kunne ha ført til alvorlig helseskade skal opphøre. Samtidig blir det opprettet en ny meldeordning knyttet til Pasientsikkerhetsenheten i Kunnskapssenteret. Iverksettelsen av ny ordning skjer 1. juli 2012. Det innebærer at helseforetakene skal sende meldinger til Helsetilsynet i fylket (fra 1.1.2012 Fylkesmannen) i tråd med den gamle § 3-3 første halvår 2012. Samspillet mellom Kunnskapssenteret og Statens helsetilsyn etter at ordningen er trådt i kraft fremgår av  Rapport om avklaring av samarbeidsrutiner og grenseflater knyttet til meldeplikt etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 og varslingsplikt etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a.

  • Veiledning på bokmål (pdf) Veiledning på bokmål  (Word)
  • Skjema på bokmål
  • Rettleiing på nynorsk (pdf) Rettleiing (Word)
  • Skjema på nynorsk

4.9.2007