Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Menyen Rettighetsklager som ble lansert i dag handler om klager på manglende oppfyllelse av rettigheter. Det er snakk om 4-6 000 klager i året som gjelder sosialtjenesten og knapt 1000 som gjelder helsetjenesten.


Klagene behandles først i kommuner og tjenestene ellers, og ender hos hhv. fylkesmennene og Helsetilsynet i fylkene. Statens helsetilsyn er overordnet myndighet for klageordningene.

Menyen er skrevet primært for ansatte som skal behandle klager i kommuner og tjenestene ellers, og inneholder

  • mål for disse klageordningene
  • oversikt over andre klageordninger
  • hvem som gjør hva i behandlingen av klagene og hva som forventes av de ansatte som skal håndtere klager
  • regelverk og veiledere for saksbehandlingen
  • Statens helsetilsyns avgjørelser i enkeltsaker med prinsipiell interesse
  • publikumsbrosjyrer
  • statistikk, andre kunnskapskilder.

Nettstedet www.helsetilsynet.no har allerede en meny Rettigheter og klagemuligheter, med korte artikler om hver enkelt rettighet og klageordning, skrevet primært for de som bruker tjenestene og deres pårørende

OBS Menyene er fjernet ved lansering av nytt innhold i Men Rettigheter og klagemuligheter mars 2015