Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Den første nordiske tilsynskonferansen innan barnevern, sosial- og helsetenestene vart  arrangert i Tromsø 25.-27. mai. Lysark frå innlegga kan no lesast på nettsidene våre.

Dei nordiske tilsynsorgana er i stadig endring, med ansvar for nye og store velferdsområde. Programmet for konferansen var difor variert og gjev god innsikt og forståing for tilsyn med desse viktige områda.

Nordisk tilsynskonferanse 2011. (Alle lysarka er publisert som pdf)