Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har de siste årene vært opptatt av å følge opp den helsemessige beredskapen i Norge. Helsetilsynet utferdiget i begynnelsen av forrige uke pålegg og varsel om pålegg til kommuner som mangler beredskapsplaner for helse- og sosialtjenesten.

Beredskapsplanene skal baseres på en risiko- og sårbarhetsanalyse for den enkelte kommune, og etter regelverket skulle planene vært ferdige innen 1. juli 2003.

Beredskapsplanlegging er sammen med beredskapsøvelser vesentlige elementer for å verne befolkningens liv og helse. Mangel på slike planer innebærer en økt risiko for skadelige følger for befolkningen, pasienter og klienter fordi kommunen ikke har planlagt hvordan den skal håndtere nødvendig helsehjelp og sosialhjelp ved kriser og katastrofer i fredstid og under krig.

Beredskapsplanen trenger ikke å være en egen plan, men kan integreres i kommunens øvrige beredskapsarbeid og planverk. Det er imidlertid et krav om at kommunene har planlagt beredskapen for de helse- og sosialtjenester de er ansvarlige for og at kommunen samordner sine beredskapsplaner på helse- og sosialområdet med øvrige kommunale beredskapsplaner.

I løpet av våren og sommeren har hittil åtte kommuner fått pålegg og i tillegg har 80 kommuner fått varsel om pålegg, fordi de ennå ikke har utarbeidet beredskapsplaner for helse- og sosialtjenesten. De fleste av kommunene er pålagt å utarbeide beredskapsplaner for helse- og sosialtjenesten innen 1. oktober 2005 med krav om å bekrefte at dette er gjort innen 15. oktober ovenfor Statens helsetilsyn.

Pålegg


Følgende kommuner har nå fått pålegg om å utarbeide beredskapsplaner for helse- og sosialtjenesten: Gratangen, Storfjord, Bygland, Fusa, Meland, Masfjorden, Berlevåg og Utsira.


Kontaktperson: Ass. direktør Geir Sverre Braut, tlf. 21 52 98 02.


Brev av 23.12.2004 om oppfølgning av beredskapsplaner for helse- og sosialtjenester

11.7.2005