Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har i dag overtatt behandlingen av tilsynssaken om kontakten mellom Helse Bergen HF og pårørende til Kristina Hjartåker, som ble skadet i jordraset utenfor Bergen i Hatlestad Terasse, og senere ble behandlet ved Haukeland Universitetssjukehus. Bakgrunnen for dette er at Helsetilsynet i Hordaland har erklært seg inhabil til å behandle saken.

Saksbehandlingen vil i første omgang bestå i å innhente informasjon om saken og avklare hvilke problemstillinger det er nødvendig at tilsynsmyndigheten ser nærmere på. Hvordan saken videre skal håndteres er det på nåværende tidspunkt ikke mulig å si noe om.

Sterke menneskelige hensyn tilsier at Helsetilsynet vil bestrebe seg på å behandle denne saken så raskt som mulig.

21.3.2006