Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sandstrøm er funnet uegnet til å utøve yrke som psykolog på en forsvarlig måte. Bakgrunnen for tilbakekallet er forhold av personlig karakter som er undergitt forvaltningens taushetsplikt.

Når det gjelder påstanden som fremgikk av Dagens Næringsliv i fjor høst om at Sandstrøm og psykiater Pål Herlofsen skal ha utstedt falske erklæringer mot betaling, er dette forholdet ikke blitt tillagt vekt i forbindelse med Statens helsetilsyns tilbakekall av autorisasjonen til Sandstrøm. Forholdet er under politietterforskning. Tilsynssaken mot Herlofsen er ikke avsluttet.

Statens helsetilsyn vil ikke kommentere saken utover dette.

23.8.2006