Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Saken er omtalt i diverse medier i dag i forbindelse med at hjelpepleieren skal møte for tingretten i august etter at sykehjemmets ledelse anmeldte pleieren.

Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på forhold der helsepersonell utøver vold eller annen type hardhendt behandling av pasienter. Helsepersonell i sykehjemstjenesten arbeider med svake og sårbare personer, ofte med nedsatt funksjonsnivå og demensproblematikk. Disse personene er ofte dårlig i stand til å ta vare på seg selv og blir derfor helt avhengige av at de tjenester som ytes blir forsvarlig og omsorgsfullt utført.

En sentral oppgave for en hjelpepleier er å skape et miljø preget av faglighet, trygghet og tillit. Bruk av fysisk makt og vold bryter klart med den tilliten pasienter, pårørende og allmennheten må kunne ha til hjelpepleiere i omsorgstjenesten. De utførte voldshandlingene som fant sted i denne konkrete saken viste en betydelig mangel på dømmekraft, manglende evne til å sette egne grenser og manglende impulskontroll fra hjelpeleierens side.

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av sakens alvorlighet tilbakekalt autorisasjonen som hjelpepleier på grunn av uforsvarlig virksomhet og på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.