Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har tilbakekalt lege Trond Stokkes rett til å rekvirere legemidler i gruppe A og B på grunn av uforsvarlig forskrivning av legemidler. Statens helsetilsyn har vurdert generelle forhold ved Stokkes praksis, herunder journalføring, samhandling med andre deler av helsetjenesten og forskrivning av legemidler.

Stokkes pasientgruppe består i hovedsak av mennesker med sterke kroniske smerter som selv oppgir å ha få behandlingstilbud. Dette er det også lagt vekt på ved vurderingen av denne saken.

Stokke ble i 2003 gitt en advarsel blant annet på grunn av manglende kontroll og oppfølgning i forbindelse med forskrivning av vanedannende legemidler, manglende samhandling med andre deler av helsetjenesten og ufullstendig dokumentasjon.

Stokke har ikke innrettet sin virksomhet etter at advarselen ble gitt og vilkåret for tilbakekall av autorisasjon er dermed tilstede. Statens helsetilsyn fant imidlertid at det var tilstrekkelig å tilbakekalle retten til å rekvirere vanedannende legemidler for å ivareta formålene med administrativ reaksjoner.

Ved et tilbakekall av rekvireringsrett vil Stokke fortsatt ha ansvaret for at hans pasienter får en forsvarlig behandling og oppfølging. Dette må skje i samarbeid med pasientenes fastleger eller andre spesialister.

23.5.2005