Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet støtter en tilpasning av spesialiststrukturen, slik at den blir som i andre europeiske land. Dette innebærer at alle legespesialister i indremedisinske og kirurgiske fag vil trenge 6 1/2 års spesialiseringstid. I dag er tiden noe lengre for de som ikke tar en såkalt grenspesialitet (subspesialitet - for eksempel i hjerte- eller lungesykdommer) , mens utdanningstiden er  noe kortere for de som nøyer seg med en generell spesialitet i kirurgi eller indremedisin.

Helsetilsynet er for øvrig skeptisk til at det opprettes nye spesialiteter og går derfor mot et forslag om å opprette en ny spesialitet i mamma- og endrokrin kirurgi (operasjoner på bryster og hormonproduserende organer).

Spesialitetsstrukturen i indremedisin og kirurgi  - brev fra Helsetilsynet til Sosial- og helsedirektoratet 26. august 2004

6.9.2004