Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bakgrunnen for beslutningen om å overføre saken til Statens helsetilsyn er at det er Statens helsetilsyn som ut fra sin rolle har anmeldt Vestre Viken HF og vil bistå politiet i etterforskningen. Overføringen er også begrunnet i sakens omfang.

Henvendelser i anledning den konkrete saken rettes til Statens helsetilsyn. Statens helsetilsyn vil på det nåværende tidspunkt ikke kunne kommentere innholdet i saken.

Henvendelser fra pasienter som mener de kan ha fått uforsvarlig helsehjelp rettes fortsatt til Helsetilsynet i Oslo og Akershus.

Klager på manglende oppfyllelse av plikter etter pasientrettighetsloven behandles av Helsetilsynet i Oslo og Akershus på vanlig måte.

27.1.2010