Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Hordaland har, som settehelsetilsyn i denne saka, konkludert med at det var uforsvarleg å ikkje vurdere ein pasient med tanke på blodpropp i lungene. Tilsynssaka gjeld ei gravid kvinne og barnet hennar, som begge døde ved Sykehuset Asker og Bærum den 19. september 2009. 

Fordi dette er ei sak av interesse i hovudsak utanfor Hordaland, lenkjer vi til saka på sidene til Fylkesmannen i Hordaland.

Uforsvarleg å ikkje undersøkje pasienten med tanke på blodpropp i lungene. (Ikke lenger på nett mars 2013) Nyhet fra Helsetilsynet i Hordaland 23.4.2010