Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Dette nettstedet er laget først og fremst for alle med ansvar for sosial- og helsetjenester og for journalister. Men også befolkningen, bruker- og yrkesorganisasjoner og søsterorganer i forvaltningen er målgrupper.

De viktigste formålene med nettstedet er:

  • eiere, ledelse og personell i sosial- og helsetjenestene skal ha lett tilgang til myndighetenes krav til tjenestene (lover, forskrifter, rundskriv og annet som uttrykker myndighetenes forståelse av lover og forskrifter)
  • informasjon om befolkningens rettigheter skal være tilgjengelig for befolkningen og for tjenesteyterne som skal ivareta rettighetene
  • resultatene av tilsynsmyndighetenes arbeid skal være lett tilgjengelige
  • enhver skal kunne se hvordan tilsynsmyndighetene arbeider (metoder, tilsynsplaner, saksbehandlingsrutiner, oversikt over oppgaver, myndighet, organisering osv.)

De som kjenner det tidligere nettstedet www.helsetilsynet.no vil se at det nye er annerledes bl.a. på disse områdene

  • Helsetilsynet som tilsynsorgan er mer synlig gjennom ny meny Tilsyn – funn, avgjørelser, metoder
  • informasjon som gjelder sosialtjenesten er mer omfattende, se oversikt i menyen Sosialtilsyn – fylkesmennene
  • nyheter og nye dokumenter og lenker er mer synlig, og det finnes mulighet for abonnement tilpasset den enkelte
  • informasjonen om tilsynsmyndighetene er utvidet, se menyen Om Helsetilsynet
  • menyen Regelverk er utvidet bl.a. med lovforarbeider, dommer og oversikt over rettskilder
  • søkemulighetene er forbedret, bl.a. og emne- og kommunesortering av tilsynsrapporter og ved forhåndsdefinerte emnesøk på hver meny, se oversikt og forklaring under Utvidet søk og emneord

Helsetilsynet trenger synspunkter fra brukerne for å gjøre nettstedet stadig mer treffsikkert. Send dine synspunkter til .

3.5.2004