Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

På bakgrunn av opplysninger som er kommet fram i forbindelse med behandlingen av denne saken, tidligere tilsynssak og bekymringer for bemannings- og vaktsituasjonen ved fødeavdelingen ved Orkdal sjukehus, har Statens helsetilsyn bedt Helsetilsynet i Sør-Trøndelag vurdere om det skal utføres et planlagt tilsyn på avdelingen for å få tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne vurdere om organiseringen av fødetilbudet er forsvarlig.

Statens helsetilsyn har også gitt advarsel til lege og jordmor. Advarselen ble gitt i medhold av helsepersonelloven § 56 for uforsvarlig behandling av pasienten.

7.10.2009