Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Direktør Lars E. Hanssen understreket at dette er en avtale mellom departementene, og at Helsetilsynet ikke kan være part i avtalen for å føre uavhengig tilsyn.

– Vi er ikke ute etter å finne syndebukker blant de enkelte helsearbeiderne i Forsvaret, sier Lars E. Hanssen. – Det vi er mest opptatt av er å ha robuste systemer, sånn at det ikke oppstår svikt. For å få dette til, må vi ha en åpen dialog med Forsvardepartementet.

Avtale mellom Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet om tilsyn med helsetjenester til norsk personell i militære operasjoner i utlandet (pdf)

Sikrer uavhengig helsetilsyn i utenlandsoperasjoner, pressemelding fra Forsvarsdepartementet 11.12.2009

14.12.2009