Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bakgrunnen for at Statens helsetilsyn tilbakekalte Nyota Luhembwes autorisasjon som sykepleier var ikke en enkeltstående feilmedisinering slik det ble framstilt i Dagsrevyen, men at hun generelt manglet kompetanse som sykepleier.

I forbindelse med behandling av tilsynssaken mot henne, som ble utløst av feilmedisineringen ved Lilleborg sykehjem, innhentet vi opplysninger fra tidligere arbeidsgivere om hvordan hun fungerte som sykepleier. Disse opplysningene, referat fra politiavhør og personlig samtale med saksbehandlere i Statens helsetilsyn viste at hun etter Statens helsetilsyns vurdering manglet grunnleggende sykepleierfaglige kunnskaper og kompetanse til å utøve sykepleieryrket forsvarlig.

  • Tilbakekall av autorisasjon som sykepleier, j f. helsepersonelloven §57

5.2.2007