Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Formålet med undersøkelsen har vært å  kartlegge målgruppens kunnskaper, synspunkter og vurderinger av Helsetilsynets kommunikasjon med sosial- og helsetjenestene rundt i landet. Kunnskapen fra brukerundersøkelsen skal gi nye innspill til Helsetilsynets strategiplanlegging, og til målretting og forbedring av informasjonsvirksomheten.

Brukerundersøkelsen (pdf)


20.2.2006