Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har nå mottatt informasjon fra Helsetilsynet i fylkene, som har innhentet opplysninger fra landets kommuner om den enkelte kommunes oversikt over og tilsyn med kjøletårn. Listen oppdateres jevnlig.

Spørsmålene til kommunene har vært:

  1. Har kommunen oversikt over innretninger som kan spre legionellasmitte?
  2. Fører kommunen tilsyn med at virksomheter som har innretninger som kan spre legionellasmitte etterlever regelverkets krav til drift av slike innretninger?

Helsetilsynet har 1. juni mottatt svar fra 400 av 433 kommuner (92%). Av disse svarer 371 kommuner (86 % av alle kommuner) at de har den nødvendige oversikt, mens de resterende kommuner har svart at de ikke har den nødvendige oversikt, men at de arbeider for å framskaffe denne informasjonen.  Likevel svarer bare 330 kommuner (76 % av alle kommuner) at de fører tilsyn etter loven (inkludert de kommuner som ikke har kjøletårn).

Hele 33 kommuner (8%) har ikke svart. Disse kommunene purres i dag opp av Helsetilsynet i fylket. Hvis de ikke svarer til Helsetilsynet i fylket i løpet av 2. juni, vil de bli gitt pålegg av Statens helsetilsyn om å gi opplysninger omgående.

I tillegg har 71 kommuner (16%) oppgitt at de enten ikke har nødvendig oversikt eller at de ikke fører lovbestemt tilsyn. Helsetilsynet i fylket vil følge opp disse kommunene.

Kontaktperson i Statens helsetilsyn:
Lars E. Hanssen tlf.: 21 52 98 00 eller 90 02 85 77

  • Kartlegging av situasjonen i kommunene mht oversikt over innretninger som kan spre legionellasmitte. Hele landet. (pdf) Oppdatert 22. juni 2005 kl. 14:00 (fjernet fra nettstedet)
  • Kommuner som skal følges opp av Htil pr. 22. juni 2005 kl. 14:00 (pdf) Oppdatert 22. juni 2005 kl. 14:00 (fjernet fra nettstedet)