Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har vært igjennom en likemannsvurdering (peer evaluation). Rapporten vurderer hvordan Statens helsetilsyn utfører sine tilsynsoppgaver. Denne rapporten er den første av sitt slag utarbeidet av det europeiske partnerskapet for tilsynsmyndighetsorganisasjoner innenfor helse- og omsorgstjenester, European Partnership of Supervisory Organisations in Health Services and Social Care (EPSO). 

Statens helsetilsyn vil dra nytte av rapporten når det gjelder å videreutvikle etatens tilsynsoppgaver.

Det er vel et år siden Statens helsetilsyn forespurte EPSO- medlemmene om å starte arbeidet med en likemannsvurdering særlig knyttet til disse punktene:

  • hvorvidt Statens helsetilsyn arbeider på en måte som kan beskrives som god tilsynspraksis.
  • vurdering av metodene Statens helsetilsyn bruker, samt om dokumentasjonen fra tilsynsaktivitetenes konklusjoner er etterprøvbar.
  • identifisering av eventuelle områder med forbedringspotensiale, og områder der det er behov for å definere standardene nærmere.

Konklusjoner

I rapporten påpekes det at Statens helsetilsyn har solide rammer som sikrer at etaten utfører tilsyn med høy profesjonell standard. Organisasjonen er godt likt og nyter høy respekt blant fagfolk og organisasjoner innenfor sitt virkeområde. Statens helsetilsyns åpenhet og vilje til å være åpen, la seg utfordre og bidra til denne likemannsvurderingen har etterlatt et godt inntrykk hos oss, skriver EPSO-evaluererne blant annet.

EPSO-evaluererne har kommet med 26 anbefalinger som er utarbeidet med tanke på å gi Statens helsetilsyn veiledning om hvor de mener etaten bør konsentrere sine ambisjoner. Etaten er ikke alene om å ha behov for å reflektere rundt disse anbefalingene; de som har gjort evalueringen kommer også selv til å bruke dem som utgangspunkt for diskusjoner i sine egne organisasjoner.

Rapport fra likemannsvurdering av Statens helsetilsyn Utarbeidet av en delegasjon fra European Partnership of Supervisory Organisations in Health Services and Social Care (juli 2011–januar 2012) Mars 2012 (pdf)

Report of a peer evaluation of The Norwegian Board of Health Supervision (Statens helsetilsyn) Performed by a delegation of the European Partnership of Supervisory Organisations in Health Services and Social Care (July 2011 – January 2012). March 2012 (pdf)

Report of a peer evaluation of The Norwegian Board of Health Supervision (Statens helsetilsyn) Lysarkpresentasjon (pdf)

Rapport om likemannsvurdering av Statens helsetilsyn Lysarkpresentasjon (pdf)

EPSO. European Partnership for Supervisory Organisations in Health Services and Social Care